ipChess
ریتینگ : 1993
سن : 35سال
بازیهای انجام شده: 600
×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربرqueenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close