ipChess

ارتقا به کاربر ویژه

این صفحه برای سال ۱۴۰۱ بروزرسانی شده است.

توضیحات:

  • امکان خرید هر کدام از سطوح کاربری در هر لحظه وجود دارد.
  • فقط یکی از خریدها در حال استفاده خواهد بود و در صورت اتمام دوره مصرف خرید بعدی شروع می‌شود.

امکاناتکاربر عادیکاربر برنزیکاربر نقره‌ایکاربر طلایی
رایگان5000 تومان ماهیانه
5000
25000 تومان شش‌ماهه
25000
49000 تومان سالیانه
49000
تعداد بازی همزمان5254560
تعداد تمرین تاکتیک در روز210نامحدودنامحدود
شرکت‌همزمان در تورنمنت02نامحدودنامحدود
تصویر کاربری کوچکبلهبلهبلهبله
تصویر بزرگ در پروفایلخیربلهبلهبله
دسترسی به بازیهای گذشتهتا ۳۰ روز اخیر
احتمال حذف بازیهای گذشته وجود دارد
تا 60 روز اخیرنامحدودنامحدود
دانلود بازیها به فرم PGNخیربلهبلهبله
دانلود بازیها به فرم GIFتا حرکت 15بلهبلهبله
تغییر نام کاربریخیربلهبلهبله
دسترسی به تاریخچه حرکاتمحدودنامحدودنامحدودنامحدود
نمودار پیشرفتخیربلهبلهبله
بنرهای تبلیغاتیداردندارد‍ندارد‍ندارد‍
رایگان5000 تومان ماهیانه
5000
25000 تومان شش‌ماهه
25000
49000 تومان سالیانه
49000

×

برای مشاهده وضعیت حساب کاربری خود لازم است وارد برنامه شوید.ورود به برنامه


queenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close