ipChess
ریتینگ : 1588
سن : 40سال
بازیهای انجام شده: 709


مدالهای بازیکن×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر