ipChess
ریتینگ : 1653
سن : *سال
بازیهای انجام شده: 2736×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربرqueenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close