ipChess
ریتینگ : 1483
سن : *سال
بازیهای انجام شده: 2666×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر