ipChess
ریتینگ : 1736
سن : 58سال
بازیهای انجام شده: 823


مدالهای بازیکن



×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر

مسجد سلیمان


queenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close