ipChess
ریتینگ : 1445
سن : سال
بازیهای انجام شده: 17×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر