ipChess
ریتینگ : 1423
سن : 37سال
بازیهای انجام شده: 294×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر