ipChess
ریتینگ : 1867
سن : *سال
بازیهای انجام شده: 293×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر