ipChess
ریتینگ : 1560
سن : 43سال
بازیهای انجام شده: 819
×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر