ipChess
ریتینگ : 1740
سن : *سال
بازیهای انجام شده: 124×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر