بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2021-02-25 09:02:24Aliesmailzadeh matiyar حرکت با سیاه123 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24puran Ali.G حرکت با سیاه1027 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24puran matiyar حرکت با سیاه1027 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24farshad45 Ali.G حرکت با سیاه91 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24farshad45 matiyar حرکت با سیاه91 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24parhamyek1 Hamidrezahabibi حرکت با سیاه26 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24parhamyek1 Pejmanfallah حرکت با سیاه26 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24parhamyek1 SADATI1365 حرکت با سیاه26 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24erferf7 Hamidrezahabibi حرکت با سیاه205 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24erferf7 Pejmanfallah حرکت با سیاه205 دقیقه / 8640 دقیقه
1...345678910111213...15

page 8 of 15 (150 rows)