ipChess

تورنمنتهای آینده

#71th ipChess Tournament
4روز,8 ساعت,15 دقیقه دیگر
4-بهمن-1400ساعت 22:00:00
برای ثبت نام در این تورنمنت باید وارد سامانه شوید. ورود به سامانهتورنمنتهای گذشته


قوانین تورنمنت

 1. تورنمت آنلاین در چند راند انجام می‌شود.
 2. پس از پایان ثبت نام عمل گروهبندی به صورت تصادفی انجام میشود و هر گروه شامل 4 یا 5 بازیکن (و در راند نهایی حداکثر 7 نفر)می‏‌باشد.
 3. در هر گروه هر بازیکن با سایر بازکنان در دو بازی شرکت می‌کند. یک بازی با مهره سفید و یک بازی با مهره سیاه.
 4. در صورت برد یک امتیاز ، در صورت تساوی 0.5 امتیاز برای بازیکن منظور می‌شود.
 5. پس از پایان راند در هر گروه بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد به راند بعدی راه می‌یابد.
 6. در صورت تساوی امتیاز در هر گروه، بازیکنان با امتیاز مساوی و بیشترین امتیاز، برای راند بعدی انتخاب می‌شوند.
 7. زمان انجام حرکت برای بازیها 2 روز میباشد.
 8. زمانسنج بازیها به محض شروع راند فعال میشود.
 9. شروع هر راند از طریق مرکز پیام اطلاع رسانی میشود.
 10. نتیجه هر بازی در ریتینگ بازیکن تاثیر گذار است.
 11. بعد از خاتمه 80 درصد از بازیها (به جز راند نهایی)در یک راند نتیجه بازیهایی که مسلم و قطعی است توسط سیستم داوری اعمال میشود. ادامه بازی و رسیدن به نتیجه نهایی امکان پذیر است.
 12. بعد از خاتمه 98 درصد از بازیها (به جز راند نهایی)در یک راند نتیجه بازیهای باقیمانده توسط موتور بازی شطرنج و سیستم داوری اعمال میشود. ادامه بازی و رسیدن به نتیجه نهایی امکان پذیر است.
 13. بازیکنانی به مرحله بعد راه پیدا می‌کنند که حداقل یک حرکت در آن دور به ثبت رسانده باشند. این قانون برای جلوگیری از اضافه شدن بازیکنانی است که در حین اجرای تورنمنت، تورنمنت را رها می‌کنند.(جدید)