بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2021-04-15 17:13:31erferf7 Elahe.H&F حرکت با سیاه-2708 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-16 19:03:39Reza6464 farzad1356 حرکت با سیاه-1158 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-18 02:49:31A55555 رسولمحمودی حرکت با سیاه747 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-20 12:48:25amir128 dlijan58 حرکت با سیاه421 دقیقه / 480 دقیقه
2021-04-19 12:01:13Abolfazl2291 mohammadjavad حرکت با سفید-1570 دقیقه / 10 دقیقه
2021-04-15 14:16:56Alirzag 09126658431 حرکت با سفید-7194 دقیقه / 10 دقیقه
2021-04-16 02:47:34yekta.banoo78 27790 حرکت با سفید-6394 دقیقه / 60 دقیقه
2021-04-16 02:49:5527790 salehsaki حرکت با سفید-6451 دقیقه / 0 دقیقه
2021-04-16 02:18:18amir127 erferf7 حرکت با سفید-2163 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-17 01:01:59javadklaus hamzeh.r حرکت با سفید-5119 دقیقه / 0 دقیقه
1...2345678...8

page 7 of 8 (74 rows)