بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-07-06 14:15:34محمود9742 daruosh56 حرکت با سفید3682 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-13 20:04:23ahmadd hrp1357 حرکت با سفید2023 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-18 12:00:46ismayil sh99sh77 حرکت با سفید2369 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-11 23:15:46emad54321 puran حرکت با سیاه2487 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-06 10:49:41yoosef42 محمود9742 حرکت با سفید497 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-08 10:58:07reza1367 sohrabsohr حرکت با سیاه3769 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-15 14:02:01ismayil mhfakharan حرکت با سیاه3006 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-18 12:00:46sh99sh77 ismayil حرکت با سیاه2371 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-18 17:26:21hrp1357 دارا حرکت با سیاه4049 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-16 09:39:19mehrdad47 دارا حرکت با سفید3115 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567891011...14

page 6 of 14 (138 rows)