بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-01-16 07:42:09dmh716  pinar حرکت با سفید2744 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-05 21:45:54roozbehas dmh716 حرکت با سیاه2013 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-05 21:45:59yashmut ipcheess حرکت با سیاه2863 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-08 18:27:46نیلوفر sohrabsohr حرکت با سیاه4088 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-05 19:40:39joleynihossein puran حرکت با سفید4296 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-05 21:45:54dmh716 roozbehas حرکت با سفید2014 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-05 21:45:59ipcheess yashmut حرکت با سفید2865 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-14 21:27:482539727166 ایدین حرکت با سفید3836 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-16 07:42:08roozbehas  pinar حرکت با سفید2053 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-12 12:38:30emad54321 heidarpour حرکت با سیاه2792 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567891011...14

page 6 of 14 (136 rows)
×
×

Message