بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2021-02-24 08:20:04 foad59 فردوسی حرکت با سیاه3851 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-23 10:08:44daruosh56  mehrdad47 حرکت با سفید15615 دقیقه / 20160 دقیقه
2021-02-20 09:10:55sedna82 علی111 حرکت با سفید2992 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-21 15:42:17 siamak44rs sedna82 حرکت با سیاه3020 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 13:13:00 foad59 barfin حرکت با سیاه3490 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-26 03:19:40 foad59  mehrdad47 حرکت با سیاه4318 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-24 11:52:50فردوسی abbas1234 حرکت با سیاه1485 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 09:02:24farazin  shahinn حرکت با سیاه8598 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24 shahinn farazin حرکت با سفید8595 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 09:02:24 farshad45 puran حرکت با سیاه8556 دقیقه / 8640 دقیقه
1...1234567891011...15

page 6 of 15 (147 rows)