بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-09-26 21:50:09arash2030 mehdi1982 حرکت با سفید9084 دقیقه / 21600 دقیقه
2019-10-20 15:22:07mehdi1341 adrian حرکت با سفید4120 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-20 21:19:51helllloooo sh99sh77 حرکت با سفید3953 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-26 21:50:09alireza07a arash2030 حرکت با سیاه9084 دقیقه / 21600 دقیقه
2019-09-26 21:50:09elena007 javadazimi حرکت با سیاه1983 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-10-16 11:52:02yoosef42 arastuei حرکت با سیاه3908 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-26 21:50:09arash2030 alireza07a حرکت با سفید9084 دقیقه / 21600 دقیقه
2019-09-26 21:50:09javadazimi elena007 حرکت با سفید1983 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-10-19 00:45:56helllloooo mehrdad47 حرکت با سفید4091 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-13 01:30:27mehdi1341 daruosh56 حرکت با سیاه3393 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567891011...12

page 6 of 12 (114 rows)