بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-05-19 11:29:42daruosh56  محمود9742 حرکت با سفید4241 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-19 15:10:50homan1980  sh99sh77 حرکت با سفید3120 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-18 09:23:0500reza daruosh56 حرکت با سیاه4280 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-18 15:00:56pinar ardavan حرکت با سفید3926 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-13 12:07:12ahmadd aam666 حرکت با سیاه3968 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-14 20:07:33hrp1357  sh99sh77 حرکت با سیاه3965 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-15 13:55:16javadazimi daruosh56 حرکت با سفید3208 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-16 22:23:55شیدا yoosef42 حرکت با سفید1263 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-19 04:57:15daruosh56 neda1364 حرکت با سیاه4014 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-20 11:41:36 hesam22  محمود9742 حرکت با سیاه1431 دقیقه / 1440 دقیقه
1...1234567891011...11

page 6 of 11 (104 rows)