بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-03-16 15:05:36محسن18 siavash424 حرکت با سفید190 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-09 21:53:36نیلوفر شیدا حرکت با سفید3578 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-20 22:02:02akrad  amin1990 حرکت با سفید2878 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-02-28 16:05:40reza1367 نیلوفر حرکت با سیاه3986 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-07 21:39:11shahinn ایدین حرکت با سیاه7311 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-03-17 22:10:25 00reza hossein56 حرکت با سیاه4317 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-14 19:56:42دارا hrp1357 حرکت با سیاه4013 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-14 21:27:58 ipchess hrp1357 حرکت با سیاه4247 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-18 11:02:10mohsen19 siavash424 حرکت با سیاه309 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-20 22:16:17slayer98  00reza حرکت با سیاه3704 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567891011...22

page 6 of 22 (212 rows)