بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-07-11 23:15:47alireza717 emad54321 حرکت با سفید1891 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-14 13:09:31parviz1234 abbas1234 حرکت با سفید-1117 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-11 23:15:47emad54321 alireza717 حرکت با سیاه1885 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-15 16:57:36Ooreza javadazimi حرکت با سیاه2381 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-16 18:47:52pinar alireza717 حرکت با سیاه3524 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-08 15:09:20فرهاد62 reza1367 حرکت با سفید2541 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-12 09:14:40puran hrp1357 حرکت با سفید3846 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-26 12:11:50sh99sh77 eilia58 حرکت با سفید4263 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-11 23:15:46puran emad54321 حرکت با سفید2489 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-12 19:17:41hrp1357 aam666 حرکت با سیاه3845 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678910...14

page 5 of 14 (138 rows)