بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-05-05 22:48:59 ahmadj نیلوفر حرکت با سیاه4079 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-17 00:08:14 ahmadj aam666 حرکت با سیاه3389 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-17 14:56:18yashar39 pinar حرکت با سفید1973 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-05 01:10:07shahinn aria94 حرکت با سیاه3771 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-16 21:12:33yilmaz 00reza حرکت با سفید3450 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-20 11:26:16 hesam22  emad54321 حرکت با سفید4318 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-04 00:55:32نیلوفر aria94 حرکت با سیاه3762 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-13 22:28:34yoosef42 pinar حرکت با سیاه3482 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-20 11:27:33 hesam22 taymaz حرکت با سفید4319 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-11 16:29:02 ahmadj javadazimi حرکت با سیاه1323 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678910...11

page 5 of 11 (104 rows)