بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-10-10 23:44:02Neda2020 mehrdad47 حرکت با سیاه4132 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-26 21:50:09alireza07a mehdi1982 حرکت با سفید359 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-10-10 23:18:59helllloooo Neda2020 حرکت با سفید4129 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-19 09:03:39mehdi1982 نیلوفر حرکت با سیاه2616 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-09-26 21:50:09mehdi1982 alireza07a حرکت با سیاه361 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-10-18 20:57:57sh99sh77 yoosef42 حرکت با سفید4109 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-20 14:10:30siamak44rs mehdi1341 حرکت با سفید4063 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-20 15:22:31helllloooo mehdi1341 حرکت با سفید4011 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-15 18:54:36adrian فرهاد62 حرکت با سیاه1778 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-10 09:13:36دارا mehrdad47 حرکت با سفید4056 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678910...12

page 5 of 12 (114 rows)