بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2021-02-26 19:38:56javadazimi hrp1357 حرکت با سفید3755 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-03-02 10:47:44armin82 foad59 حرکت با سفید3805 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 09:02:24elena007 ایرانبانو حرکت با سیاه8054 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-20 09:10:55sedna82 علی111 حرکت با سفید3353 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 09:02:24farazin shahinn حرکت با سفید6446 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-28 08:31:05hrp1357 تبریز99 حرکت با سفید3764 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 09:02:24shahinn farazin حرکت با سیاه6441 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 21:49:58 siamak44rs daraa حرکت با سیاه4273 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-03-01 11:52:28foad59 فردوسی حرکت با سیاه3762 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-26 23:12:13amir1367 puran حرکت با سفید9924 دقیقه / 10080 دقیقه
1...12345678910...15

page 5 of 15 (150 rows)