بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-07-19 18:13:31عباسم ismayil حرکت با سفید3615 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-26 12:57:40daruosh56 فرهاد62 حرکت با سیاه3684 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-06 12:26:26دارا yoosef42 حرکت با سیاه701 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-01 18:12:47daruosh56 mhfakharan حرکت با سیاه3688 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-11 11:33:25sh99sh77 alireza717 حرکت با سیاه3314 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-24 12:06:17puran eilia58 حرکت با سفید4265 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-16 17:33:12pinar hrp1357 حرکت با سفید3925 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-11 23:15:46puran alireza717 حرکت با سیاه2236 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-07-16 10:02:49Ooreza alireza717 حرکت با سیاه3358 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-11 23:15:47alireza717 puran حرکت با سفید2235 دقیقه / 2880 دقیقه
1...123456789...14

page 4 of 14 (138 rows)