بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-10-08 18:51:12yilmaz helllloooo حرکت با سفید3803 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-09 20:04:47asadifard Neda2020 حرکت با سفید4131 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-15 19:09:12taymaz adrian حرکت با سفید3705 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-03 20:28:59ismayil reza1367 حرکت با سفید3799 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-22 12:25:54hrp1357 arash2030 حرکت با سیاه9108 دقیقه / 21600 دقیقه
2019-09-21 01:25:36daruosh56 hrp1357 حرکت با سفید3525 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-12 17:06:25taymaz sh99sh77 حرکت با سفید3820 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-19 09:03:39نیلوفر mehdi1982 حرکت با سفید2611 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-10-08 15:22:04فرهاد62 mehdi1982 حرکت با سفید1809 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-14 23:04:12mehran72 mehdi1982 حرکت با سفید956 دقیقه / 1440 دقیقه
1...123456789...12

page 4 of 12 (114 rows)