بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-04-21 20:55:39puran javadazimi حرکت با سیاه647 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-06 23:00:14hrp1357 elena007 حرکت با سیاه2534 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-06 23:00:19elena007 hrp1357 حرکت با سفید2534 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38puran ایدین حرکت با سفید2793 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-09 22:46:5600reza شیدا حرکت با سیاه-75 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-19 00:40:11mehrdad47  sh99sh77 حرکت با سیاه3547 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-19 16:47:07eisa1359 taymaz حرکت با سفید3095 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-03 20:29:38ایدین puran حرکت با سیاه2794 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38shahinn ایدین حرکت با سفید2789 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38ایدین shahinn حرکت با سیاه2791 دقیقه / 2880 دقیقه
1...123456789...11

page 4 of 11 (104 rows)