بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-01-16 20:39:49دارا taymaz حرکت با سیاه4179 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-28 20:15:12shahinn reza54321 حرکت با سیاه3938 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-18 17:45:32mohamadi18 ali1395 حرکت با سیاه3682 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-20 18:16:48ipcheess roozbehas حرکت با سیاه4268 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-20 12:35:33sohrabsohr ipcheess حرکت با سفید7146 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-12-24 17:00:39baabak ipchess حرکت با سفید2041 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-29 18:51:57hrp1357 شیدا حرکت با سفید4279 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-26 23:04:46reza1367 sohrabsohr حرکت با سفید2210 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-05 16:52:00joleynihossein yoosef42 حرکت با سفید3954 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-22 19:19:14ipchess افسر حرکت با سفید4273 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456789...14

page 4 of 14 (136 rows)
×
×

Message