بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-12-28 11:26:40alireza07a farazin حرکت با سفید6235 دقیقه / 7200 دقیقه
2021-02-20 20:44:21daraa  Aliesmailzadeh حرکت با سفید4199 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-24 01:25:37foad59  armin82 حرکت با سفید4294 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 22:43:07hrp1357 فریدی حرکت با سفید4209 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-07 19:45:14پوران mohammadmn حرکت با سیاه2070 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-07 19:45:14mohammadmn پوران حرکت با سفید2076 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-25 09:02:24 Aliesmailzadeh  farshad45 حرکت با سفید8570 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-20 20:46:28 Aliesmailzadeh دارا حرکت با سیاه4205 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 16:41:53amir1990  Aliesmailzadeh حرکت با سیاه4238 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-07 19:45:15farazad mmohammad حرکت با سیاه1921 دقیقه / 2880 دقیقه
1...123456789...15

page 4 of 15 (150 rows)