بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-12-18 12:57:47reza54321 yoosef42 حرکت با سفید3947 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-12 16:09:59 hossein56 walther حرکت با سیاه3954 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-01 21:43:08roozbehas reza1367 حرکت با سیاه2553 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-10 16:22:51 foad59 walther حرکت با سیاه4286 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-26 16:38:24hosein64 نازی حرکت با سفید2612 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-21 11:02:38ایرانمنش  hossein56 حرکت با سفید4316 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-20 16:13:46roozbehas hosein64 حرکت با سیاه5082 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-12-19 22:11:17شیدا ipchess حرکت با سیاه4273 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-23 21:10:35roozbehas sasan444 حرکت با سیاه5085 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-01-16 13:44:54yashmut armin82 حرکت با سیاه4306 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678...14

page 3 of 14 (136 rows)
×
×

Message