بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-05-06 23:00:48alireza07a بازیکن حرکت با سفید2485 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-15 10:51:23daruosh56 aria94 حرکت با سیاه4116 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-06 23:00:49dlijan58  amar6473 حرکت با سفید2580 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-19 21:48:51neda1364 mehrdad47 حرکت با سفید4093 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-06 23:00:49 amar6473 dlijan58 حرکت با سیاه2590 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38puran shahinn حرکت با سیاه2468 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38shahinn puran حرکت با سفید2468 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-03 20:29:38hrp1357 shahinn حرکت با سیاه2524 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-14 10:50:50 amar6473 hrp1357 حرکت با سیاه4157 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-12 21:58:52yilmaz  amar6473 حرکت با سفید3449 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678...11

page 3 of 11 (104 rows)