بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-09-18 13:27:00yoosef42 abbas1234 حرکت با سیاه3905 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-18 22:33:56siamak44rs reza5726 حرکت با سفید4060 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-18 22:45:27siamak44rs helllloooo حرکت با سیاه3954 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-27 22:38:36yoosef42 بازیکن حرکت با سیاه3898 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-15 16:07:09arastuei abbas1234 حرکت با سیاه3624 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-22 12:51:17mhfakharan daruosh56 حرکت با سفید1632 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-22 12:39:21دارا daruosh56 حرکت با سیاه3175 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-13 00:02:39helllloooo daruosh56 حرکت با سیاه3336 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-19 21:14:53reza5726 mehdi1982 حرکت با سیاه1203 دقیقه / 1440 دقیقه
2019-10-17 21:37:48siamak44rs نیلوفر حرکت با سیاه4031 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678...12

page 3 of 12 (114 rows)