بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-07-12 20:16:27yilmaz mhfakharan حرکت با سیاه3861 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-14 15:28:00javadazimi hrp1357 حرکت با سفید2315 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-17 12:14:38Neda2020 daruosh56 حرکت با سفید4251 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-24 15:05:50daruosh56 فرهاد62 حرکت با سیاه3677 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-26 22:04:43نیلوفر daruosh56 حرکت با سفید3682 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-15 09:30:25javadazimi دارا حرکت با سفید2490 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-14 02:35:43emad54321 hrp1357 حرکت با سیاه4080 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-19 17:32:26reza1367 ایدین حرکت با سیاه3776 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-15 16:42:21Ooreza daruosh56 حرکت با سفید4250 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-27 08:29:22daruosh56 puran حرکت با سیاه3680 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678...14

page 3 of 14 (138 rows)