بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2021-02-07 19:45:15shahinn mahdi951 حرکت با سیاه2162 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-06 16:32:16mmohammad پوران حرکت با سفید2006 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-07 19:45:15mahdi951 shahinn حرکت با سفید2172 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-07 19:45:14پوران mohammadmn حرکت با سیاه2007 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-20 20:44:21 daraa Aliesmailzadeh حرکت با سیاه3664 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-07 19:45:14mohammadmn پوران حرکت با سفید2018 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-12-28 11:26:40farazin alireza07a حرکت با سیاه6498 دقیقه / 7200 دقیقه
2021-02-07 19:45:15farazad mmohammad حرکت با سیاه2046 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-12-28 11:26:40alireza07a farazin حرکت با سفید6497 دقیقه / 7200 دقیقه
2021-02-28 18:12:51فردوسی mehrdad47 حرکت با سفید3718 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678...15

page 3 of 15 (150 rows)