بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-01-05 19:40:50hosein64 puran حرکت با سفید3413 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-05-06 23:00:51aam666 javadazimi حرکت با سیاه0 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-04-21 20:55:48elena007  amar6473 حرکت با سفید2581 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-17 16:28:37neda1364 مملی29 حرکت با سیاه239 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-06 23:00:51javadazimi aam666 حرکت با سفید394 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-05 17:28:52taymaz دارا حرکت با سیاه4302 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-16 19:22:3700reza mehrdad47 حرکت با سیاه4163 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-03 20:29:38puran hrp1357 حرکت با سفید2532 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-15 06:55:4600reza  sh99sh77 حرکت با سیاه4311 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-02 14:59:38فرهاد62  ahmadj حرکت با سفید4316 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567...11

page 2 of 11 (104 rows)