بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-10-14 20:44:14taymaz helllloooo حرکت با سفید3797 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-26 21:53:59yashmut sh99sh77 حرکت با سفید536 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-09-18 01:35:01mhfakharan mehran72 حرکت با سفید2593 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-15 14:40:08ismayil abbas1234 حرکت با سیاه3600 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-08-23 00:05:27elena007 نیلوفر حرکت با سفید307 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-10-04 18:00:04mehdi1982 yilmaz حرکت با سیاه3828 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-11 19:13:44helllloooo دارا حرکت با سیاه3717 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-12 16:41:49taymaz دارا حرکت با سیاه3699 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-26 21:50:09yilmaz puran حرکت با سفید2398 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-10-15 14:49:45abbas1234 taymaz حرکت با سفید3599 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567...12

page 2 of 12 (114 rows)