بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-03-20 14:08:33akrad mehrdad47 حرکت با سیاه4266 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-09 22:46:05شیدا yoosef42 حرکت با سیاه2949 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-24 14:51:23emad54321 reza1367 حرکت با سیاه4268 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-20 16:13:46roozbehas hosein64 حرکت با سیاه7058 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-02-24 00:36:40pinar foad59 حرکت با سیاه3515 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-12 08:43:43فرهاد62 شیدا حرکت با سفید3291 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-07 21:38:48pinar sh99sh77 حرکت با سفید2445 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-03-18 09:20:32mehrdad47 افسر حرکت با سفید4188 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-16 21:32:56 00reza دارا حرکت با سفید4017 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-16 12:36:29 josef hossein56 حرکت با سیاه3906 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567...21

page 2 of 21 (210 rows)