بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-06-27 11:23:40ایدین daruosh56 حرکت با سفید4252 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-15 08:57:18javadazimi ardavan حرکت با سفید2915 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-12 00:19:16hrp1357 javadazimi حرکت با سیاه2399 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-13 21:48:28amar6473 hrp1357 حرکت با سفید3921 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-03 14:35:33emad54321 محمود9742 حرکت با سیاه1825 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-12 19:46:13sh99sh77 arash13 حرکت با سفید3998 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-16 19:31:05Ooreza hrp1357 حرکت با سفید3935 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-09 13:33:05hrp1357 aam666 حرکت با سیاه3833 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-15 09:26:01sh99sh77 taymaz حرکت با سیاه3833 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-18 22:41:53Neda2020 pinar حرکت با سیاه3868 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567...14

page 2 of 14 (138 rows)