بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-12-11 09:55:53فرهاد62 reza1367 حرکت با سیاه3811 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-16 17:19:25mehrdad47  hossein56 حرکت با سفید3953 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-18 18:18:17شیدا yoosef42 حرکت با سیاه4275 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-09 00:09:28abbass mehran72 حرکت با سیاه4302 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-20 22:33:40Reza00  hossein56 حرکت با سفید4310 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-16 20:39:07sh99sh77 taymaz حرکت با سیاه4178 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-27 18:45:05yilmaz شیدا حرکت با سیاه4287 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-11 18:15:34ismayil mehran72 حرکت با سیاه3957 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-16 09:19:10abbas1234 yoosef42 حرکت با سفید3952 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-08 22:14:31ahmadj mehran72 حرکت با سیاه2886 دقیقه / 4320 دقیقه
1...1234567...14

page 2 of 14 (136 rows)
×
×

Message