بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-12-28 11:26:40 shahinn farazin حرکت با سفید7197 دقیقه / 7200 دقیقه
2021-02-17 07:27:25فردوسی تبریز99 حرکت با سفید4175 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-12-28 11:26:40 shahinn alireza07a حرکت با سیاه7130 دقیقه / 7200 دقیقه
2021-02-10 21:02:08ipchess  farshad45 حرکت با سفید2774 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-06 16:32:16پوران ipchess حرکت با سیاه1657 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-01-19 18:39:35علی111 adrian حرکت با سیاه3032 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-20 11:18:24علی111 amir128 حرکت با سیاه1203 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-07 10:21:26daruosh56  farshad45 حرکت با سفید5604 دقیقه / 10080 دقیقه
2021-02-06 16:32:16پوران mmohammad حرکت با سیاه2011 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-07 19:45:15farazad parhamyek1 حرکت با سفید2493 دقیقه / 2880 دقیقه
1...1234567...15

page 2 of 15 (149 rows)