بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-12-14 08:04:11sedna82 علی111 حرکت با سفید7716 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-01-16 10:25:12shahinn mahdi951 حرکت با سیاه2221 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-12-28 12:05:32daraa adrian حرکت با سیاه6707 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-25 22:43:07hrp1357 فریدی حرکت با سفید3804 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-25 16:41:45mehrdad47 tabriz1 حرکت با سفید3849 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-12-05 08:13:12mahdi951 eilia58 حرکت با سیاه13402 دقیقه / 14400 دقیقه
2021-02-06 16:32:16پوران ipchess حرکت با سفید2277 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-20 20:52:57دارا hrp1357 حرکت با سفید3792 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-12-28 11:26:40shahinn farazin حرکت با سیاه513 دقیقه / 7200 دقیقه
2020-12-28 11:26:40shahinn alireza07a حرکت با سیاه6485 دقیقه / 7200 دقیقه
1...123456...15

page 1 of 15 (150 rows)