بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-05-20 09:55:45taymaz ardavan حرکت با سیاه3845 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-07 21:39:11shahinn ایدین حرکت با سفید2597 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-03-07 21:39:11ایدین shahinn حرکت با سیاه2599 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-15 13:26:58amar6473 taymaz حرکت با سفید4273 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-04-21 20:55:48amar6473 elena007 حرکت با سیاه1900 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-05 19:40:50hosein64 puran حرکت با سیاه7180 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-04-21 20:55:48elena007 amar6473 حرکت با سفید1897 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-05-16 21:12:33yilmaz 00reza حرکت با سفید3850 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-05 17:28:52taymaz دارا حرکت با سیاه4272 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-05-20 11:26:16hesam22 emad54321 حرکت با سفید3272 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...11

page 1 of 11 (101 rows)