بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-10-07 22:22:03yoosef42 helllloooo حرکت با سیاه4029 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-06 17:54:44adrian دارا حرکت با سیاه3701 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-12 15:57:55mehdi1982 mhfakharan حرکت با سیاه1101 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-10 09:28:37فرهاد62 reza1367 حرکت با سفید1855 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-04 11:51:47puran mehdi1982 حرکت با سفید3893 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-10-17 23:50:14golden icheart7 حرکت با سفید1840 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-09-11 19:09:03pinar javadazimi حرکت با سیاه2008 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-09-28 18:02:02arash2030 asadifard حرکت با سفید9108 دقیقه / 21600 دقیقه
2019-10-14 23:12:26نیلوفر mehdi1982 حرکت با سفید1176 دقیقه / 1440 دقیقه
2019-10-13 17:00:14asadifard helllloooo حرکت با سفید3649 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...12

page 1 of 12 (114 rows)