بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-10-27 23:16:44hosein64 roozbehas حرکت با سیاه7019 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-01-29 18:34:09shahinn ایدین حرکت با سیاه10677 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-03-01 10:30:22sh99sh77 pinar حرکت با سفید4281 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-09 09:51:08ایدین roozbehas حرکت با سفید10677 دقیقه / 14400 دقیقه
2018-11-26 16:38:24hosein64 نازی حرکت با سفید2218 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-14 15:23:13دارا novin حرکت با سیاه4022 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-23 21:10:35roozbehas sasan444 حرکت با سفید6837 دقیقه / 7200 دقیقه
2019-03-12 12:59:56hossein56 دارا حرکت با سفید3806 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-09 22:46:05شیدا yoosef42 حرکت با سیاه4140 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-10 21:43:09شیدا mehrdad47 حرکت با سفید4174 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...11

page 1 of 11 (110 rows)