بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-06-25 10:04:25yilmaz دارا حرکت با سفید3898 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-14 22:05:41ایدین mehdi1982 حرکت با سفید3792 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-06 08:43:53yoosef42 amar6473 حرکت با سفید794 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-15 21:58:52Ooreza mehrdad47 حرکت با سیاه2407 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-27 14:30:37محمود9742 taymaz حرکت با سفید1818 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-18 21:40:13Ooreza pinar حرکت با سیاه3928 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-18 00:01:26123m123m fereshteh8 حرکت با سفید1115 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-01 18:33:17فرهاد62 ایدین حرکت با سفید3561 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-06-13 09:56:37sohrabsohr نیلوفر حرکت با سیاه2281 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-06-13 09:56:37نیلوفر sohrabsohr حرکت با سفید2290 دقیقه / 2880 دقیقه
1...123456...14

page 1 of 14 (138 rows)