بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-02-21 02:14:45احمد1365siavashdb3siavashdb3 RESIGNview chess game
2020-02-21 01:00:47mehrdad47barfinmehrdad47 RESIGNview chess game
2020-02-21 00:01:57adrianmrezamreza RESIGNview chess game
2020-02-20 23:44:11mohammadmnartimosartimos TIMEOUTview chess game
2020-02-20 22:29:14hassan66daruosh56hassan66 TIMEOUTview chess game
2020-02-20 22:08:53siavashdb3mrezamreza RESIGNview chess game
2020-02-20 21:00:36siavashdb3ایدینایدین CHECKMATEview chess game
2020-02-20 20:08:38ipchessاحمد1365احمد1365 RESIGNview chess game
2020-02-20 19:53:03artimos13alireza8artimos TIMEOUTview chess game
2020-02-20 18:49:37yilmaztigeryilmaz TIMEOUTview chess game
1...1234567891011...2988

page 6 of 2988 (29880 rows)