بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-05-16 14:37:00alireza717abbas20abbas20 RESIGNview chess game
2019-05-16 12:41:39alireza717abbas20abbas20 CHECKMATEview chess game
2019-05-16 11:52:02داراmehrdad47mehrdad47 CHECKMATEview chess game
2019-05-16 11:51:55ismayilmehrdad47ismayil RESIGNview chess game
2019-05-16 11:33:02alireza717abbas20abbas20 CHECKMATEview chess game
2019-05-16 10:38:59nima60emad54321 emad54321 RESIGNview chess game
2019-05-16 10:03:40nima60abbas20abbas20 RESIGNview chess game
2019-05-16 04:03:53novindlijan58dlijan58 TIMEOUTview chess game
2019-05-15 23:52:11yashmut00rezayashmut CHECKMATEview chess game
2019-05-15 20:09:2900rezamehrdad4700reza CHECKMATEview chess game
1...1234567891011...2588

page 6 of 2588 (25876 rows)