بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-01-19 10:07:241593515749javad65 CHECKMATEview chess game
2019-01-19 09:08:32513113867تساویDRAWview chess game
2019-01-19 08:55:35138315453hrp1357 RESIGNview chess game
2019-01-18 23:37:35909415570ایدین RESIGNview chess game
2019-01-18 22:27:50138317519 hossein56 RESIGNview chess game
2019-01-18 22:13:471194615504eskandari RESIGNview chess game
2019-01-18 21:46:56138319094 pinar RESIGNview chess game
2019-01-18 21:41:52909411066 pinar CHECKMATEview chess game
2019-01-18 16:59:2534064115ismayil CHECKMATEview chess game
2019-01-18 02:17:5286534002تساویDRAWview chess game
1...1234567891011...2407

page 6 of 2407 (24065 rows)
×
×

Message