بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-05-19 21:17:00keyvan59emad54321emad54321 RESIGNview chess game
2019-05-19 17:53:54homan1980neda1364 neda1364 RESIGNview chess game
2019-05-19 17:52:21homan1980taymaztaymaz RESIGNview chess game
2019-05-19 16:36:17mehrdad47neda1364 neda1364 RESIGNview chess game
2019-05-19 16:15:30homan1980emad54321emad54321 RESIGNview chess game
2019-05-19 15:25:46parviz1234abbas1234abbas1234 CHECKMATEview chess game
2019-05-19 14:53:59sh99sh77shahinnshahinn RESIGNview chess game
2019-05-19 12:17:00emad54321daruosh56daruosh56 CHECKMATEview chess game
2019-05-19 11:27:15mehrdad47yoosef42 mehrdad47 CHECKMATEview chess game
2019-05-19 00:36:45mehrdad47daruosh56daruosh56 RESIGNview chess game
1...123456789...2591

page 4 of 2591 (25901 rows)