بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-01-20 12:26:081560314579شیدا TIMEOUTview chess game
2019-01-20 11:05:49119464107taymaz CHECKMATEview chess game
2019-01-20 10:48:52138677519تساویDRAWview chess game
2019-01-20 10:38:52110664107emad54321 RESIGNview chess game
2019-01-20 10:15:46156837519abbass CHECKMATEview chess game
2019-01-20 09:42:56138672484ایرانمنش CHECKMATEview chess game
2019-01-20 09:39:4141072484taymaz CHECKMATEview chess game
2019-01-20 00:59:36119463406josef TIMEOUTview chess game
2019-01-19 21:29:561584915766ashtiani RESIGNview chess game
2019-01-19 21:21:041584915570ایدین RESIGNview chess game
1...123456789...2407

page 4 of 2407 (24065 rows)
×
×

Message