بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-03-17 22:28:32167402484yoosef42 TIMEOUTview chess game
2019-03-17 21:49:551674013478walther TIMEOUTview chess game
2019-03-17 21:41:301696114526افسر RESIGNview chess game
2019-03-17 21:38:24134789094pinar TIMEOUTview chess game
2019-03-17 21:36:11865313478walther CHECKMATEview chess game
2019-03-17 20:23:32169619238دارا CHECKMATEview chess game
2019-03-17 20:17:371576616961ashtiani CHECKMATEview chess game
2019-03-17 20:06:58216961ipchess CHECKMATEview chess game
2019-03-17 19:36:501576615446ashtiani CHECKMATEview chess game
2019-03-17 19:28:02145921221ipcheess TIMEOUTview chess game
1...123456789...2484

page 4 of 2484 (24838 rows)