بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2021-02-27 12:34:16armin82foad59foad59 RESIGNview chess game
2021-02-27 11:01:08armin82فردوسیفردوسی RESIGNview chess game
2021-02-27 10:08:59abbas1234hrp1357hrp1357 RESIGNview chess game
2021-02-27 09:13:26foad59armin82foad59 RESIGNview chess game
2021-02-27 09:10:56barfinفردوسیbarfin RESIGNview chess game
2021-02-27 01:29:02foad59armin82foad59 RESIGNview chess game
2021-02-27 01:28:53foad59barfinfoad59 RESIGNview chess game
2021-02-27 00:11:47yoosef42armin82armin82 TIMEOUTview chess game
2021-02-27 00:02:04barfinعلی111علی111 CHECKMATEview chess game
2021-02-26 23:54:43amir1367علی111علی111 CHECKMATEview chess game
1...123456789...3625

page 4 of 3625 (36249 rows)