بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2014-12-26 01:35:45ipchessarminipchess RESIGNview chess game
2014-12-25 23:10:14h________barminarmin RESIGNview chess game
2014-12-25 19:16:07arminipchessipchess RESIGNview chess game
2014-12-25 17:07:38shahrzad1pouya1390pouya1390 CHECKMATEview chess game
2014-12-25 17:04:48pouya1390shahrzad1pouya1390 CHECKMATEview chess game
2014-12-25 13:36:08arminfarbodarmin TIMEOUTview chess game
2014-12-25 13:36:08deepbluefarboddeepblue TIMEOUTview chess game
2014-12-24 23:19:37ali998arminarmin RESIGNview chess game
2014-12-24 20:03:30ali998arminali998 RESIGNview chess game
2014-12-24 15:55:26ma293farbodma293 CHECKMATEview chess game
1...36163617361836193620362136223623362436253626...3667

page 3621 of 3667 (36669 rows)