بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-01-20 21:30:5786539094sh99sh77 RESIGNview chess game
2019-01-20 20:23:40158497519homan CHECKMATEview chess game
2019-01-20 19:57:23110667519emad54321 CHECKMATEview chess game
2019-01-20 19:54:411584915570ایدین RESIGNview chess game
2019-01-20 19:43:4590948653 pinar CHECKMATEview chess game
2019-01-20 19:32:4192389094 pinar CHECKMATEview chess game
2019-01-20 18:23:20410715570ایدین RESIGNview chess game
2019-01-20 17:45:30410715570ایدین CHECKMATEview chess game
2019-01-20 14:27:07513115570ایدین RESIGNview chess game
2019-01-20 12:28:241584915570ایدین RESIGNview chess game
1...12345678...2407

page 3 of 2407 (24065 rows)
×
×

Message