بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-03-18 09:46:06513116835akrad RESIGNview chess game
2019-03-18 09:20:10145263406mehrdad47 CHECKMATEview chess game
2019-03-18 09:18:171551214526afsharian CHECKMATEview chess game
2019-03-18 09:00:38340615766ashtiani RESIGNview chess game
2019-03-18 08:47:17923814526دارا CHECKMATEview chess game
2019-03-18 08:12:07145263406mehrdad47 CHECKMATEview chess game
2019-03-18 03:46:011704017038zahram CHECKMATEview chess game
2019-03-17 23:30:321457915512afsharian RESIGNview chess game
2019-03-17 23:17:34169614002yilmaz CHECKMATEview chess game
2019-03-17 23:02:331702917026badbakht14 CHECKMATEview chess game
1...12345678...2484

page 3 of 2484 (24838 rows)