بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-05-20 16:02:2400rezadaruosh56daruosh56 RESIGNview chess game
2019-05-20 15:43:1700rezaشیدا00reza TIMEOUTview chess game
2019-05-20 14:42:11داراneda1364دارا RESIGNview chess game
2019-05-20 14:31:25aam666javadazimiaam666 TIMEOUTview chess game
2019-05-20 14:30:25hesam22taymaztaymaz CHECKMATEview chess game
2019-05-20 13:43:30محمود9742amar6473amar6473 RESIGNview chess game
2019-05-20 13:20:12emad54321شیداemad54321 TIMEOUTview chess game
2019-05-20 09:59:56amar6473daruosh56daruosh56 RESIGNview chess game
2019-05-19 23:10:3500rezaneda136400reza RESIGNview chess game
2019-05-19 22:52:50puranneda1364puran RESIGNview chess game
1...12345678...2591

page 3 of 2591 (25901 rows)