بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2015-04-05 10:25:04mehrazhassan66hassan66 CHECKMATEview chess game
2015-04-05 10:09:40mehrazaghily014aghily014 CHECKMATEview chess game
2015-04-05 08:23:13mohsenheydnaser124mohsenheyd CHECKMATEview chess game
2015-04-05 08:05:09amir159maziar63maziar63 TIMEOUTview chess game
2015-04-05 08:02:18محمدکاظمیali998ali998 RESIGNview chess game
2015-04-05 00:49:46hajizadehمحمدکاظمیhajizadeh RESIGNview chess game
2015-04-05 00:31:18kohan99ipchesskohan99 RESIGNview chess game
2015-04-04 23:33:37salmanمحمدکاظمیمحمدکاظمی CHECKMATEview chess game
2015-04-04 22:55:05ipchessمهدی1359مهدی1359 RESIGNview chess game
2015-04-04 21:55:20kohan99rezamgkohan99 TIMEOUTview chess game
1...24722473247424752476247724782479248024812482...2591

page 2477 of 2591 (25901 rows)