بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2015-04-03 19:38:58kasrarzsater11sater11 CHECKMATEview chess game
2015-04-03 18:31:23hossein102reza27reza27 RESIGNview chess game
2015-04-03 17:26:09hassan66pouyan45pouyan45 RESIGNview chess game
2015-04-03 16:25:02aghily014hp1367aghily014 TIMEOUTview chess game
2015-04-03 13:26:07aa2000hp1367aa2000 TIMEOUTview chess game
2015-04-03 12:51:50pouyan45ali998ali998 RESIGNview chess game
2015-04-03 04:05:28hajizadehhassan66hajizadeh CHECKMATEview chess game
2015-04-03 00:31:58naser124محمدکاظمیnaser124 RESIGNview chess game
2015-04-03 00:20:37alkhinnaser124alkhin CHECKMATEview chess game
2015-04-02 22:52:11aa2000chessaa2000 RESIGNview chess game
1...24392440244124422443244424452446244724482449...2555

page 2444 of 2555 (25546 rows)