بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2014-06-04 22:13:482319ipchess RESIGNview chess game
2014-06-04 10:28:21297298iliya TIMEOUTview chess game
2014-06-03 18:41:35297298iliya TIMEOUTview chess game
2014-05-31 21:50:482188ipchess CHECKMATEview chess game
2014-05-30 15:02:3728ipchess CHECKMATEview chess game
2014-05-30 00:43:40322ipchess CHECKMATEview chess game
2014-05-29 05:06:10236ipchess TIMEOUTview chess game
2014-05-27 00:38:032122ipchess TIMEOUTview chess game
2014-05-26 01:07:271882kooha RESIGNview chess game
2014-05-25 11:20:17212210bahmank8 TIMEOUTview chess game
1...24392440244124422443244424452446244724482449...2456

page 2444 of 2456 (24555 rows)
×
×

Message