بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-03-18 23:56:0918782605sohrabsohr TIMEOUTview chess game
2019-03-18 23:55:24187814592sohrabsohr CHECKMATEview chess game
2019-03-18 23:42:081647716974 amin1990 TIMEOUTview chess game
2019-03-18 23:07:511457916477 amin1990 RESIGNview chess game
2019-03-18 22:49:01167405453hrp1357 TIMEOUTview chess game
2019-03-18 21:43:361647716974 amin1990 CHECKMATEview chess game
2019-03-18 20:55:40411516961ismayil CHECKMATEview chess game
2019-03-18 20:50:3992388653sh99sh77 CHECKMATEview chess game
2019-03-18 20:39:101452616961novin CHECKMATEview chess game
2019-03-18 20:26:52411516929ismayil RESIGNview chess game
1...123456...2484

page 1 of 2484 (24838 rows)