بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-02-26 01:50:00سعید22barfinbarfin CHECKMATEview chess game
2020-02-26 01:02:01hrp1357احمد1365تساویDRAWview chess game
2020-02-26 00:27:00mehrdad47barfinbarfin CHECKMATEview chess game
2020-02-25 23:57:22barfinاحمد1365 احمد1365 RESIGNview chess game
2020-02-25 20:13:31baranipchessتساویSTALEMATEview chess game
2020-02-25 19:16:18adrianarash2030arash2030 RESIGNview chess game
2020-02-25 17:39:32احمد1365mohsenmmohsenm RESIGNview chess game
2020-02-25 15:04:21mahdi951barfinmahdi951 CHECKMATEview chess game
2020-02-25 14:47:37mahdi951احمد1365 احمد1365 RESIGNview chess game
2020-02-25 14:46:20abbas1234manuchehrmanuchehr RESIGNview chess game
1...123456...2988

page 1 of 2988 (29880 rows)