بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-05-26 12:40:42siavashdb3ایدین siavashdb3 TIMEOUTview chess game
2020-05-26 12:23:39baransamad2050baran TIMEOUTview chess game
2020-05-26 11:16:44barandavarabed davarabed TIMEOUTview chess game
2020-05-26 10:03:37hrp1357mahdi951mahdi951 CHECKMATEview chess game
2020-05-26 08:06:28داراabbas1234 abbas1234 TIMEOUTview chess game
2020-05-26 08:05:39samad2050abbas1234 abbas1234 TIMEOUTview chess game
2020-05-26 01:53:39mehrdad47barfinmehrdad47 CHECKMATEview chess game
2020-05-25 23:48:29hrp1357لالهhrp1357 TIMEOUTview chess game
2020-05-25 23:35:22mohammadmnbarfin mohammadmn CHECKMATEview chess game
2020-05-25 22:44:31jassem1samad2050jassem1 TIMEOUTview chess game
1...123456...3138

page 1 of 3138 (31380 rows)