بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-04-04 19:08:05reza5660لاله لاله CHECKMATEview chess game
2020-04-04 17:38:57sh99sh77minoosh99sh77 RESIGNview chess game
2020-04-04 14:15:14mahdi951sh99sh77mahdi951 RESIGNview chess game
2020-04-04 12:14:20shahinnadrianshahinn RESIGNview chess game
2020-04-04 12:12:30لالهabbas1234 لاله RESIGNview chess game
2020-04-04 11:37:501372haniehvahedmaku1372hanieh TIMEOUTview chess game
2020-04-04 11:19:42barfinartimosartimos RESIGNview chess game
2020-04-04 08:40:12mohammadmnsiamak44rsmohammadmn RESIGNview chess game
2020-04-03 23:50:59لالهamir1990 لاله TIMEOUTview chess game
2020-04-03 22:17:08rezzaلاله لاله TIMEOUTview chess game
1...123456...3060

page 1 of 3060 (30593 rows)