بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-08-22 00:47:18بامداد95mehdi1982mehdi1982 RESIGNview chess game
2019-08-21 17:01:11sohrabsohrmehdi1982sohrabsohr RESIGNview chess game
2019-08-21 15:19:10mehrdad47abbas1234 mehrdad47 CHECKMATEview chess game
2019-08-21 15:18:43abbas1234asadifardasadifard RESIGNview chess game
2019-08-21 14:55:56asadifarddaruosh56daruosh56 RESIGNview chess game
2019-08-21 12:23:34asadifardmehrdad47 mehrdad47 TIMEOUTview chess game
2019-08-21 02:39:53asadifardramtin2تساویDRAWview chess game
2019-08-21 01:15:54asadifardemad54321asadifard TIMEOUTview chess game
2019-08-20 22:34:15ramtin2yilmazyilmaz CHECKMATEview chess game
2019-08-20 22:31:23mehrdad47emad54321 mehrdad47 CHECKMATEview chess game
1...123456...2721

page 1 of 2721 (27208 rows)