بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2018-12-17 22:25:2440978653 yashmut RESIGNview chess game
2018-12-17 22:09:591048414579 شیدا CHECKMATEview chess game
2018-12-17 21:47:3440976452dmh716 RESIGNview chess game
2018-12-17 20:33:51998014579 ahmadj CHECKMATEview chess game
2018-12-17 19:47:261457910484 شیدا CHECKMATEview chess game
2018-12-17 19:14:481526214579nikpoor CHECKMATEview chess game
2018-12-17 19:06:221383113867ایرانمنش RESIGNview chess game
2018-12-17 18:16:44138679238ایرانمنش CHECKMATEview chess game
2018-12-17 14:50:401291113938heidarpour RESIGNview chess game
2018-12-17 11:41:41923813867ایرانمنش CHECKMATEview chess game
1...123456...2349

page 1 of 2349 (23482 rows)
×
×

Message