بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-04-26 18:32:4600rezanovin 00reza RESIGNview chess game
2019-04-26 17:02:59neda1364pinarpinar CHECKMATEview chess game
2019-04-26 16:17:3700rezapinarpinar RESIGNview chess game
2019-04-26 14:13:10akradipchessakrad CHECKMATEview chess game
2019-04-26 14:11:28taymaznovintaymaz CHECKMATEview chess game
2019-04-26 12:42:41taymaznovintaymaz CHECKMATEview chess game
2019-04-26 12:08:16novinipchess novin CHECKMATEview chess game
2019-04-26 11:20:56novinakradakrad RESIGNview chess game
2019-04-26 11:12:08akradnovinakrad RESIGNview chess game
2019-04-26 10:57:48akradnovinakrad CHECKMATEview chess game
1...123456...2555

page 1 of 2555 (25546 rows)