بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-01-24 23:58:31barfinmehrdad47mehrdad47 RESIGNview chess game
2020-01-24 22:02:44adrianyilmazadrian RESIGNview chess game
2020-01-24 20:32:54taymazsiamak44rstaymaz RESIGNview chess game
2020-01-24 20:00:54taymazreza5660taymaz CHECKMATEview chess game
2020-01-24 19:17:37farazadtigerfarazad CHECKMATEview chess game
2020-01-24 14:02:15Oorezahrp1357hrp1357 TIMEOUTview chess game
2020-01-24 10:08:04taymaztigerتساویDRAWview chess game
2020-01-24 02:53:22siavashdbmohsenmmohsenm CHECKMATEview chess game
2020-01-24 02:16:53barfinhamed1369hamed1369 RESIGNview chess game
2020-01-24 01:45:14hamed1369sh99sh77تساویDRAWview chess game
1...123456...2954

page 1 of 2954 (29534 rows)