بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-06-26 01:07:58arash13taymaztaymaz RESIGNview chess game
2019-06-26 00:08:42yashmutpuranpuran CHECKMATEview chess game
2019-06-26 00:08:27puranyashmutpuran CHECKMATEview chess game
2019-06-26 00:05:19arash13Neda2020arash13 RESIGNview chess game
2019-06-25 23:02:08amar6473emad54321emad54321 RESIGNview chess game
2019-06-25 20:08:55elena007dlijan58 dlijan58 TIMEOUTview chess game
2019-06-25 20:08:49dlijan58elena007 dlijan58 TIMEOUTview chess game
2019-06-25 19:58:07شیداtaymaztaymaz CHECKMATEview chess game
2019-06-25 17:41:39arash13pinararash13 RESIGNview chess game
2019-06-25 17:29:52javadazimipinarjavadazimi CHECKMATEview chess game
1...123456...2653

page 1 of 2653 (26524 rows)