بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-11-24 18:16:34sobhdelhootsa sobhdel RESIGNview chess game
2020-11-24 18:02:49ali124sadegh1375 ali124 CHECKMATEview chess game
2020-11-24 15:11:15amizgamascarface53تساویDRAWview chess game
2020-11-24 15:00:28mahdi951سیاوش1370mahdi951 RESIGNview chess game
2020-11-24 14:57:49reza222ali124 ali124 CHECKMATEview chess game
2020-11-24 14:34:43ali124sadegh1375 ali124 RESIGNview chess game
2020-11-24 14:18:34sadegh1375ali124 ali124 CHECKMATEview chess game
2020-11-24 13:59:34reza222sadegh1375 sadegh1375 CHECKMATEview chess game
2020-11-24 13:20:49vahidfbfarhidvahidfb CHECKMATEview chess game
2020-11-24 11:56:00daraaabbas1234abbas1234 CHECKMATEview chess game
1...123456...3464

page 1 of 3464 (34640 rows)