بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها

جدول بازیهای آنلاین تورنمنت ویژه

با یاری خداوند متعال و همت بازیکنان بازیهای بخش آنلاین تورنمنت ویژه به پایان رسید و نفرات برتر هر گروه برای بازی حضوری انتخاب شده اند.

در هر گروه نفرات اول و دوم به عنوان راه یافته به بازی حضوری انتخاب شده اند.

 

جدول بازیهای تورنمنت ویژه

جدول بازیهای تورنمنت ویژه تمدیدی