بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-04-02 14:10:30rosss sati100 حرکت با سیاه2420 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-04-04 14:03:53 kobra kokab حرکت با سیاه4120 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-02-15 23:50:40ایدین reza5726 حرکت با سفید2840 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-03-13 10:09:30siamak44rs meb240 حرکت با سیاه2525 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-03-01 20:53:31hrp1357 javadazimi حرکت با سیاه4211 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-04-02 00:19:26mehrdad47 adrian حرکت با سفید4156 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-03-12 00:27:46daruosh56  reza1367 حرکت با سفید4057 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-03-26 14:41:24siamak44rs mehrdad47 حرکت با سفید4027 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-04-01 12:17:32smnho hossei1892 حرکت با سفید-365 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-04-04 15:18:12 لاله reza5726 حرکت با سیاه4313 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...14

page 1 of 14 (134 rows)