بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-12-28 12:05:32daraa adrian حرکت با سیاه6733 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-01-16 10:25:12shahinn mahdi951 حرکت با سیاه1794 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-07 19:56:45javadazimi hrp1357 حرکت با سیاه4212 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-12-14 08:04:11sedna82 علی111 حرکت با سفید7382 دقیقه / 8640 دقیقه
2021-02-10 17:26:38amir1990 دارا حرکت با سیاه4082 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-07 19:45:15 Aliesmailzadeh shahinn حرکت با سیاه2877 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-02-22 21:26:06 farshad45 تبریز99 حرکت با سیاه4311 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-02-11 10:00:26javadazimi تبریز99 حرکت با سفید4261 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-12-05 08:13:12mahdi951 eilia58 حرکت با سیاه12697 دقیقه / 14400 دقیقه
2021-02-07 19:45:15shahinn  Aliesmailzadeh حرکت با سفید2872 دقیقه / 2880 دقیقه
1...123456...15

page 1 of 15 (150 rows)