بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-08-16 18:49:55 mehrdad47 دارا حرکت با سیاه4297 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-18 12:00:46mehdi1982 sohrabsohr حرکت با سیاه2759 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-08-06 18:07:08 javadazimi ismayil حرکت با سیاه4304 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-08-20 15:16:40Neda2020 sh99sh77 حرکت با سیاه3806 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-13 21:05:05puran mehdi1982 حرکت با سفید3576 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-28 00:20:29amar6473 sh99sh77 حرکت با سیاه4238 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-07-27 23:43:42sh99sh77 amar6473 حرکت با سفید4236 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-08-11 17:48:12محمود9742 دارا حرکت با سفید3803 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-08-05 21:08:55mehran72 mehdi1982 حرکت با سفید1930 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-08-14 23:23:35 mehrdad47 hrp1357 حرکت با سیاه4269 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...9

page 1 of 9 (87 rows)