بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-10-14 23:59:49heidarpour roozbehas حرکت با سیاه3689 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-12-23 11:58:56شیدا ahmadj حرکت با سیاه4278 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-10-27 23:16:44hosein64 roozbehas حرکت با سفید5086 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-11-25 17:56:57sohrabsohr نازی حرکت با سفید3914 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-28 13:27:56شیدا ایدین حرکت با سیاه4279 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-08 13:13:39shahinn hosein64 حرکت با سیاه2680 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-13 10:07:05homan ali1395 حرکت با سیاه2243 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-07 23:39:37ahmadj فرهاد62 حرکت با سیاه4188 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-17 21:45:36yilmaz افسر حرکت با سیاه4289 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-22 19:19:01افسر sh99sh77 حرکت با سیاه4271 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...14

page 1 of 14 (136 rows)
×
×

Message