بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-05-21 15:58:52ahmadjjavadazimi ahmadj TIMEOUTview chess game
2019-05-21 01:33:45daruosh56sh99sh77daruosh56 RESIGNview chess game
2019-05-21 01:04:23amar6473sh99sh77amar6473 RESIGNview chess game
2019-05-20 23:45:05neda1364daruosh56تساویDRAWview chess game
2019-05-20 23:06:33yoosef42neda1364تساویDRAWview chess game
2019-05-20 23:02:01yilmazdaruosh56daruosh56 RESIGNview chess game
2019-05-20 22:39:31emad54321daruosh56daruosh56 RESIGNview chess game
2019-05-20 22:20:43daruosh5600rezadaruosh56 CHECKMATEview chess game
2019-05-20 22:20:17hesam22neda1364 neda1364 RESIGNview chess game
2019-05-20 21:49:28neda1364مملی29 neda1364 TIMEOUTview chess game
1...123456...2591

page 1 of 2591 (25901 rows)