بازی شطرنج آنلاین

تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-01-21 21:50:31909414526 pinar CHECKMATEview chess game
2019-01-21 21:35:36923815570ایدین CHECKMATEview chess game
2019-01-21 20:01:33410715570ایدین RESIGNview chess game
2019-01-21 17:41:55138314115ismayil CHECKMATEview chess game
2019-01-21 14:49:37138313406تساویDRAWview chess game
2019-01-21 12:09:40138675131ایرانمنش CHECKMATEview chess game
2019-01-21 11:56:04158495453homan RESIGNview chess game
2019-01-21 11:48:361386715570ایدین CHECKMATEview chess game
2019-01-21 11:48:24410715935taymaz CHECKMATEview chess game
2019-01-21 11:34:00410715749taymaz CHECKMATEview chess game
1...123456...2407

page 1 of 2407 (24065 rows)
×
×

Message