بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2021-02-26 14:02:52hrp1357تبریز99hrp1357 RESIGNview chess game
2021-02-26 01:56:35Al.Pacinomt6086mt6086 CHECKMATEview chess game
2021-02-25 23:28:25احمد123hrp1357احمد123 RESIGNview chess game
2021-02-25 22:02:56navid2000erferf7navid2000 CHECKMATEview chess game
2021-02-25 21:34:31navid2000erferf7navid2000 RESIGNview chess game
2021-02-25 21:11:30erferf7navid2000erferf7 RESIGNview chess game
2021-02-25 20:52:43alireza07ashahinn shahinn CHECKMATEview chess game
2021-02-25 17:55:20farshad45mehrdad47 farshad45 RESIGNview chess game
2021-02-25 17:03:32Aliesmailzadehtabriz1 Aliesmailzadeh CHECKMATEview chess game
2021-02-25 16:54:18mehrdad47تبریز99تبریز99 RESIGNview chess game
1...123456...3621

page 1 of 3621 (36201 rows)