بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن:  ahmadj
ریتینک بازیکن: 1799
تعداد بازیها: 162

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:36

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
999 599 199
تغيير
×
×

Message