بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: sh99sh77
ریتینک بازیکن: 1522
تعداد بازیها: 361

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن
نتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
722 322 -78
تغيير
×
×

Message