بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن:  hossein56
ریتینک بازیکن: 1628
تعداد بازیها: 347

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:41

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
828 428 28
تغيير
×
×

Message