بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: dmh716
ریتینک بازیکن: 1897
تعداد بازیها: 213

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:37

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
1097 697 297
تغيير
×
×

Message