بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: hrp1357
ریتینک بازیکن: 1658
تعداد بازیها: 917

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:40

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
858 458 58
تغيير
×
×

Message