بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: taymaz
ریتینک بازیکن: 1634
تعداد بازیها: 571

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:32

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
834 434 34
تغيير
×
×

Message