بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: mehrdad47
ریتینک بازیکن: 1613
تعداد بازیها: 1417

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
813 413 13
تغيير
×
×

Message