بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: puran
ریتینک بازیکن: 2042
تعداد بازیها: 145

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:97

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
1242 842 442
تغيير
×
×

Message