بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: armin82
ریتینک بازیکن: 1370
تعداد بازیها: 1524

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:36

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
570 170 -230
تغيير
×
×

Message