بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: armin82
ریتینک بازیکن: 1491
تعداد بازیها: 1547

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:37

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
691 291 -109
تغيير
×
×

Message