بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن:  foad59
ریتینک بازیکن: 1455
تعداد بازیها: 1708

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:38

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
655 255 -145
تغيير
×
×

Message