بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: sohrabsohr
ریتینک بازیکن: 2255
تعداد بازیها: 391

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:97

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
1455 1055 655
تغيير
×
×

Message