بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: ایدین
ریتینک بازیکن: 1657
تعداد بازیها: 57

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن
نتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
857 457 57
تغيير
×
×

Message