بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: شیدا
ریتینک بازیکن: 1376
تعداد بازیها: 184

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن
نتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
576 176 -224
تغيير
×
×

Message