بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: emad54321
ریتینک بازیکن: 1779
تعداد بازیها: 171

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن
نتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
979 579 179
تغيير
×
×

Message