بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: reza1367
ریتینک بازیکن: 1995
تعداد بازیها: 266

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:30

توضیحات بیشتر
سرگرمی و کسب تجربهنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
1195 795 395
تغيير
×
×

Message