بازی شطرنج آنلاین

مشخصات بازیکن


نام بازیکن: hosein64
ریتینک بازیکن: 2246
تعداد بازیها: 12

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن


سن:

توضیحات بیشترنتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
1246 1046 846
تغيير
×
×

Message