بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها

مشخصات بازیکن


نام بازیکن:
ریتینگ بازیکن: 1200
تعداد بازیها: 0

بازیهای گذشته بازیکن | بازیهای در جربان بازیکن | دعوت این بازیکن به مبارزه | ارسال پیام به این بازیکن
نتایج قبلی بازی شما با این بازیکن
Win Draw Lost
0 0 0

تغییر ریتینگ در صورت بازی با این بازیکن
Win Draw Lost
200 0 -200
تغيير