ipChess

بازی دوستانه با دوستان

 

امکانی جدید در هنگام دعوت به مبارزه انتخاب گزینه "نوع مبارزه" است. با این انتخاب شما قادر خواهید بود با حریف خود بازی دوستانه انجام دهید. بازی دوستانه تاثیری در ریتینگ شما ندارد.

این گزینه در بخش بیشتر در صفحه "دعوت به مبارزه" قرار دارد.

25-تیر-1394 | 2792 بار مشاهده

queenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close