ipChess

با تمرینات تاکتیکی مهارت خود را در بازی شطرنج افزایش دهید

هدف از تاکتیک افزایش توانمندی شما در بازی شطرنج می باشد. شما می توانید در بخش تاکتیکها به انجام تمرین بپردازید. در هر تاکتیک هدف اصلی کسب بهترین نتیجه ممکن می باشد. در صورتی که شما بتوانید تاکتیک ارایه شده را حل نمایید امتیازی به شما داده میشود و در صورت شکست از امتیاز شما کاسته میشود. نگران شکست نباشید چون هر چه بیشتر شکست را تجربه نمایید بیشتر مهارت شما افزایش می یابد. همچنین از طریق دکمه آنالیز قبل از حل تاکتیک می توانید به آنالیز تاکتیک بپردازید.

5-اردیبهشت-1393 | 3637 بار مشاهده

queenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close