ipChess

نمادها و شکل نوشتاری مهره‌ها در بازی شطرنج

برای نگارش بازی شطرنج مهره‌ها را با حروف ویژه‌ای نشان می‌دهند و یا در صورت امکان از تصویر مهره استفاده می‌کنند. حروف مهره‌ها به شکل زیر است و اگر حرکتی بدون نماد یک مهره نوشته شود این حرکت متعلق به پیاده بوده‌است:

 • سرباز با نماد P (معمولاً نوشته نمی‌شود)
 • اسب با نماد N
 • فیل با نماد B
 • رخ با نماد R
 • وزیر با نماد Q
 • شاه با نماد K

نمونه‌هایی از حرکات سادهٔ مهره‎ها (بدون کیش کردن و گرفتن مهره‌ها):

 • Nf6 (اسب به خانهٔ f6 حرکت می‌کند.)
 • Bb5 (فیل به خانهٔ b5 حرکت می‌کند.)

نمادهای ویژه:

 • O-O (قلعهٔ شاه و رخ سمت شاه)
 • O-O-O (قلعهٔ شاه و رخ سمت وزیر)
 • x (گرفتن مهره‌ها) ← اگر BxB را یک حرکت فرضی در نظر بگیریم، B سمت چپ مهره‌ای است که می‌زند و B سمت راست مهره‌ای است که می‌خورد.
 • + (کیش) ← این علامت همیشه در پایان حرکت می‌آید. برای نمونه: +RxR
 • ++ (کیش مات) ← این علامت نیز مانند کیش در پایان حرکت می‌آید. برای نمونه: Qxf6++
 • علامت # هم نماد کیش و مات می باشد


منبع: ویکیپدیا

کلمه کلیدی: شطرنج، بازی شطرنج


28-بهمن-1392 | 4034 بار مشاهده

queenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close